(+48) 58 772 39 00
biuro@seaandair.pl

AGENCJA CELNA

Oszczędzasz cenny czas

OMIDA Sea And Air S.A.

Dbamy o to, aby odprawy były przeprowadzane szybko i skutecznie.

Nasza Agencja Celna oferuje pełen zakres usług przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym.

Zatrudniamy profesjonalną kadrę agentów celnych z wieloletnim doświadczeniem, zapewniając profesjonalne doradztwo celne.

Posiadamy pozwolenia na stosowanie wpisu do rejestru i zgłoszenia uproszczonego z możliwością zastosowania art. 33a ustawy VAT oraz na stosowanie odprawy scentralizowanej (AEO).

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków w imporcie i eksporcie (z wyłączeniem broni oraz towarów podwójnego zastosowania).

foto
foto

Reprezentujemy kontrahentów

Reprezentujemy kontrahentów przed organami celnymi w pełnym zakresie przewidzianym w Unijnym Kodeksie Celnym.

foto

Oferujemy wsparcie

Oferujemy wsparcie w sytuacjach wymagających dodatkowej kontroli np. rewizji celnej towarów czy kontroli sanitarnej lub weterynaryjnej.

foto

Dlaczego warto?

 • Realizujemy odprawy celne na terminalach w Gdyni, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz na terminalach lotniczych Okęcie, Łódź i Katowice.
 • Dokonujemy zgłoszeń celnych w procedurach zwykłych i uproszczonych.
 • Dokonujemy zgłoszeń i składamy wnioski o pozwolenie do gospodarczych procedur celnych, takich jak uszlachetnianie i odprawa czasowa.
 • Wypełniamy świadectwa pochodzenia, karnetów TIR i ATA, dokumentów INF i T2L.
 • Zgłaszamy wnioski w celu uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej.
 • Rozliczamy przed organami celnymi podatku VAT zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT.

Pytania & Odpowiedzi

foto

Jakie dokumenty są wymagane do dokonania zgłoszenia celnego?

 • Upoważnienie do działania w imieniu firmy (w oryginale i odpowiednio podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją firmy).
 • Firma, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne, musi posiadać nr EORI.
 • Faktura, rachunek lub inny dowód zapłaty za towar (przesyłkę).
 • Dokładne tłumaczenie towaru na fakturze.
 • Specyfikacja towarowa z wskazaniem opakowań oraz wag brutto i netto.
 • Konosament lub inny list przewozowy towarzyszący przesyłce.
 • Dokument potwierdzający pochodzenie towaru, jeśli taka informacja nie znajduje się na fakturze lub rachunku.
 • Odpowiedni dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru lub pozwalający na obniżenie stawki celnej, jeśli w wypadku danego towaru jest taka możliwość.
 • Wszelkie dodatkowe faktury wskazujące na dodatkowe koszty, jakie zostały poniesione w związku z transportem tej przesyłki  (np. za fracht, ubezpieczenie, transport drogowy, opłaty portowe i inne).
 • Wszelkie inne dodatkowe koszty, które zostały poniesione do tej przesyłki, a nie są ujęte w fakturze importowej lub transportowej.
 • Dodatkowo, w zależności od rodzaju przywożonego towaru, mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty, świadectwa, czy pozwolenia. Zawsze przed każdą przesyłka nowego rodzaju towaru warto sprawdzić jakie dodatkowe dokumenty będą wymagane i czy nie ma ograniczeń przywozu.

Co to jest CE?

Oznaczenie CE jest europejskim znakiem zgodności świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywach lub rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem.Jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu.

Głównymi produktami, które wymagają oznakowania CE są maszyny, zabawki, sprzęt elektryczny, wyroby budowlane, wyroby medyczne i szereg innych urządzeń.


W przypadku wątpliwości dotyczących konieczności oznakowania znakiem CE najlepiej skontaktować się z Inspekcją Handlową lub jednostką certyfikującą.


Co to jest WIT?

Jest to Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT), czyli decyzja wydawana przez organ administracji celno-skarbowej rozstrzygająca o klasyfikacji taryfowej dla wskazanych towarów, tj. ustalająca właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru.

WIT pomaga w szybkim i sprawnym przeprowadzeniu odprawy celnej. W przypadku wątpliwość organu celnego odnośnie zastosowanej klasyfikacji towarowej, a co za tym idzie również stawki celnej – decyzja WIT jest wiążąca dla organów celnych i posiadacza decyzji.

Decyzja WIT jest wydawana na okres 3 lat, przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.

Gdzie można znaleźć informację o stawce celnej?

Stawki cła, które należy zapłacić w momencie dopuszczenia do obrotu towaru na terenie Unii Europejskiej, są publikowane w załączniku do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Wspólna Taryfa Celna jest aktualizowana pod koniec każdego roku z datą obowiązywania od nowego roku, jednak stawki celne mogą ulec zmianie również w ciągu roku, jeśli Komisja Europejska stwierdzi, iż zachodzą ku temu ekonomiczne przesłanki. Wówczas zostaje wydane dodatkowe rozporządzenie zmieniające poziom stawki celnej lub nakładające dodatkowe cła.

W przeglądarce internetowej ISZTAR4 można znaleźć informacje o wysokości stawki celnej, podatku VAT, niektórych ograniczeniach i wymogach, jakie muszą spełnić towary w imporcie do UE i eksporcie poza UE.

szybki kontakt
(+48) 58 772 39 00
oferta@seaandair.pl

Wycena dla Ciebie

Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy wycenę i doradzimy
jak zoptymalizować transport Twoich ładunków.

Wycena
Linkedin
Kontakt